Kompozycja grup frazeologicznych

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 4/1950 s. 19-25
Dział: Artykuły