O muzeum gwar. Ogląd. Nędznicy. W Oświęcimie czy w Oświęcimiu?

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 4/1950 s. 26-26
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów