Co piszą o języku. Witold Taszycki, Powstanie i pochodzenie polskiego języka literackiego. Kraków kolebką literackiej polszczyzny, "Twórczość" V, 1949, nr 12

S. Sk. [Stanisław Skorupka]

Poradnik Językowy 4/1950 s. 31-32
Dział: Recenzje