Terminy argot, argotyzm w polskiej nomenklaturze językoznawczej

Jan Kortas

Poradnik Językowy 7/2003 s. 26-35
Dział: Artykuły i rozprawy

Wyrażenia:
argotargotyzm