Z zagadnień semantyki 3. Wyraz a zdanie

Jan Tokarski

Poradnik Językowy 5/1950 s. 5-12
Dział: Artykuły