Staropolskie miłosirdny: miłosirdy

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 5/1950 s. 20-20
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ije-n--owy