Co piszą o języku (w zw. z pracą W. Taszyckiego Powstanie i pochodzenie polskiego języka literackiego)

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 5/1950 s. 26-27
Dział: Recenzje