[posadowienie]

Polski Komitet Normalizacyjny

Poradnik Językowy 5/1950 s. 27-27
Dział: Głosy czytelników

Wyrażenia:
posadowienie