W. Gołębska, O kulturę żywego słowa, „Teatr Ludowy” 1949, nr 10

Franciszek Popiół

Poradnik Językowy 5/1950 s. 28-29
Dział: Recenzje