Uwagi o żywotnych typach słowotwórczych przymiotników

Halina Kurkowska

Poradnik Językowy 6/1950 s. 4-10
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-owat--an--as--aw--ski-arz-erz-stwo-arsk--owsk--ec-ca-ica/-yca-nik-cz--ow--n-