Neologizmy Stanisława Ignacego Witkiewicza

Irmina Judycka

Poradnik Językowy 6/1950 s. 24-28
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-izm/-yzm-ista/-ysta-ość-enie-n--aln--awy-owaty-uch-or-on