Irządz. Winkiel. Wczesny i wcześny. Z dziejów pisowni

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 6/1950 s. 28-32
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
Irządzwinkielwczesny/wcześny