Sprawozdanie z konferencji naukowej: Funkcje wypowiedzi religijnych (Rychwałd, 24-26 IV 2003)

Agnieszka Sieradzka-Mruk

Poradnik Językowy 7/2003 s. 54-58
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki