O żywotnych typach słowotwórczych przymiotników (Dokończenie)

Halina Kurkowska

Poradnik Językowy 1/1951 s. 3-7
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-n--alnyal--any-ony-omy-ły-aln--alność-ać-dlnia