Bajka o Panu Bogu, diable i krowie [Ornowo, pow. Ostróda]

J. [Janusz] Siatkowski

Poradnik Językowy 1/1951 s. 13-13
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej