Bajka o panu i chłopie [Radosty, pow. Olsztyn]

C. [Celina] Bialukówna

Poradnik Językowy 1/1951 s. 14-14
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej