Bajka o chłopie, co szukał głupszego człowieka od swojej żony [Opaleniec, pow. Szczytno]

D. [Danuta] Straszówna

Poradnik Językowy 1/1951 s. 14-15
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej