Dobór wyrazowy a dobór frazeologiczny

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 1/1951 s. 17-21
Dział: Artykuły