Konsekwentny. Subiektywny — obiektywny. Filantropijny — charytatywny. Planowanie długofalowe, krótkofalowe. Otworzyła czy otwarła?

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 1/1951 s. 22-24
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów