Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku, t. 1, z. 1-4, Kraków 2002

Wanda Decyk [Wanda Decyk-Zięba]

Poradnik Językowy 7/2003 s. 62-65
Dział: Recenzje