Danuta Ostaszewska, Postać w literaturze. Wizerunek staropolski, Katowice 2001

Magdalena Hawrysz

Poradnik Językowy 7/2003 s. 65-69
Dział: Recenzje