Uwagi o słownictwie Karola Irzykowskiego

Andrzej Jastrzębski

Poradnik Językowy 3/1951 s. 12-14
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-owaty