Synonimiczne grupy wyrazowe 5a (c. d.)

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 3/1951 s. 17-22
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ość