Po słuńcu wschodzie, czyli o porach dnia w pewnej gwarze

Jan Pilich

Poradnik Językowy 3/1951 s. 22-24
Dział: Artykuły