O czasowniku brać (charakterystyka semantyczna i frazeologiczna)

Jan Tokarski

Poradnik Językowy 4/1951 s. 14-18
Dział: Artykuły