Synonimiczne grupy wyrazowe 5 b (c. d.)

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 4/1951 s. 18-23
Dział: Artykuły