Stereotypizacja i profilowanie symbolicznych znaczeń wybranych zwierząt w językowo-potocznym obrazie świata

Bartłomiej Maliszewski

Poradnik Językowy 8/2003 s. 22-35
Dział: Artykuły i rozprawy