Co piszą o języku. Świat jest bogatszy niż nasze nowele i powieści [Tadeusz Borowski, Mała kronika, "Nowa Kultura" 1951, nr 5 (45)]

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 4/1951 s. 23-24
Dział: Recenzje