Henryk Ułaszyn, Znaczenie nazw Wielkopolska i Małopolska, Łódź 1950

H. Kr. [Halina Kurkowska]

Poradnik Językowy 4/1951 s. 24-26
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-sko