Z dziejów szkoły polskiej na Warmii [Purda Duża, pow. Olsztyn]

Alina Ścieborzanka [Alina Ściebora]

Poradnik Językowy 4/1951 s. 27-30
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej