Wzorcowy. Mieszkam przy ulicy... Feodalizm — feudalizm. Kuch i makuch

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 4/1951 s. 31-32
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów