O czasowniku brać (charakterystyka semantyczna i frazeologiczna)

Jan Tokarski

Poradnik Językowy 5/1951 s. 1-10
Dział: Artykuły