Synonimiczne grupy wyrazowe 5 c (c. d.)

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 5/1951 s. 12-20
Dział: Artykuły