„Izwiestija Akadiemii Nauk SSSR — Otdielenije litieratury i jazyka”, IX, 1950 r. ["Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка", IX, 1950]

Andrzej Bogusławski

Poradnik Językowy 5/1951 s. 24-28
Dział: Recenzje