O Warmii [Barczewko, pow. Olsztyn]

Celina Bialukówna

Poradnik Językowy 5/1951 s. 28-28
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej