Ekwiwalencja słowotwórcza — na przykładzie modernizacji tekstu Ewangelii św. Łukasza w wydaniach Biblii Jakuba Wujka

Anna Stąsiek

Poradnik Językowy 8/2003 s. 50-62
Dział: Artykuły i rozprawy