Bajka o kocie i lisie [Świetlin, pow. Ostróda]

A. Satkiewiczówna [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 5/1951 s. 28-28
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej