Bajka o diable i gospodarzu [Smalonek, pow. Ostróda]

A. Satkiewiczówna [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 5/1951 s. 28-28
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej