Zagadki [Borki Wielbarskie, pow. Szczytno]

A. Satkiewiczówna [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 5/1951 s. 29-29
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej