Piosenka [Ramsowo, pow. Olsztyn]

Celina Bialukówna

Poradnik Językowy 5/1951 s. 29-29
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej