Słownik pojęć i tekstów kultury, red. Ewa Szczęsna, Warszawa 2002

Elżbieta Sękowska

Poradnik Językowy 8/2003 s. 63-66
Dział: Recenzje