Jak inny jest Inny słownik języka polskiego pod red. Mirosława Bańki,t. I-II, Warszawa 2000. O Innym słowniku języka polskiego z perspektywy studenta obcojęzycznego

Anna Seretny

Poradnik Językowy 8/2003 s. 67-71
Dział: Recenzje