W sprawie podstaw słowotwórstwa polskiego w leśnictwie

Maciej Czarnowski

Poradnik Językowy 8/1951 s. 13-17
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-oba-ba-ca-dło-isko/-ysko-wa-nik-ak-al-eń-iniec/-yniec-inia/-ynia-twa-da-un-jasą-