Synonimiczne grupy wyrazowe. Przymiotniki

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 8/1951 s. 17-21
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
za-o-po-