Trzej twórcy bułgarskiego języka literackiego [Ljubomir Andrejczin: Ezik i stił na L. Karawałow, Ezik i stił na Christo Botew, Iwan Wazow i bałgarskijat ezik, Sofia 1950] [Любомир Андрейчин, Език и стил на Л. Каравелов, Език и стил на Христо Ботев , Иван Вазов и българският език]

Andrzej Bogusławski

Poradnik Językowy 8/1951 s. 21-24
Dział: Recenzje