Ewa Kołodziejek, Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku, Szczecin 2002

Józef Porayski-Pomsta

Poradnik Językowy 8/2003 s. 71-72
Dział: Recenzje