Industrializacja. Lingwista. Śnić sen. Szereg

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 8/1951 s. 30-32
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów