„Grammatykalne” sprawy zeszłowiecznej Warszawy. Panna Tańska układa synonimy

Janina Siwkowska

Poradnik Językowy 9/1951 s. 8-14
Dział: Artykuły