Synonimiczne grupy wyrazowe. Przymiotniki II

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 9/1951 s. 18-23
Dział: Artykuły