Witold Taszycki, Patronimiczne nazwy miejscowe na Mazowszu, Kraków 1951

Wanda Pomianowska

Poradnik Językowy 9/1951 s. 23-26
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-ęta-ice/-yce-ic-itjo-ica/-yca-ak